Prekreslime Trenčín!

Táto naša výzva sa na prvý pohľad môže zdať až príliš metaforická. Ceruzku však v ruke držal každý a už od detstva sme s týmto nástrojom komunikovali so svetom okolo nás. Viacerí z nás sme fixkou či perom skrášlili steny v obývačke, niektorí si možno dodnes pamätáme chuť prepisovačky. Asi len málo z nás sa ostalo kresleniu venovať aj vo svojom profesijnom živote, ale tá kreativita spojená s kresbou v nás určite zostala, a keď treba niečo názorne vysvetliť, nezriedka siahneme po ceruzke a obrázkom ušetríme čas i slová.

Proces kreslenia a teda vizuálneho plánovania je rovnako dôležitý pri rozmýšľaní o budúcnosti a funkčnosti mesta. Je dôležitý pre odborníkov, ale i pre nás, bežných občanov, ktorí si tak vieme názornejšie predstaviť, akým smerom sa mesto uberá. Obrázok mesta, ktorý už ôsmy rok kreslí súčasný primátor, podľa nás nezachytáva dostatočne jasne problémy, ktoré verejnosť roky pociťuje. Je to obrázok možno na pohľad pekný, avšak málo funkčný a do interiéru nášho mesta sa nie veľmi hodí.

Zahusťovanie centra, cesta cez park, nedokončený futbalový štadión, nedotiahnuté cyklotrasy a chodníky a ďalšie prvky na mape mesta sa dajú prekresliť tak, aby nový obrázok mesta ladil s verejným záujmom. Nanovo treba prekresliť systém parkovania v meste tak, aby plnil funkciu redukcie dopravy v meste. S tým súvisí dokreslenie grafikonu MHD, aby hromadná doprava stíhala reagovať na následný rastúci dopyt po tejto službe. Naopak, kde treba zabrániť gumovaniu, sú hranice Breziny, aby sa z tejto zelenej štice nášho mesta prestalo odstrihávať. Je potrebné dotiahnuť linky, ktoré boli zatiaľ len načrtnuté v procesoch k väčšej transparentnosti a efektivite.

Je toho veľa, čo si pýta prekresliť. Začnime s tým už 10. novembra vo volebných miestnostiach. Prekreslime Trenčín!