3 Ivan Hudcovský
4 Martin Jurikovič, Ing.
6 Ivan Králik, Mgr.
9 Adela Maxonová, Mgr.

2 Juraj Bakoš, Mgr.
5 Kamil Bystrický, Mgr.
9 Karol Götz, Ing. PhD.

13 Jozef Kutlík
17 Richard Medal, Mgr.
21 Lenka Rolníková, Mgr.
25 Richard Ščepko, Ing.

1 Marián Beták, Ing. Arch.
4 Norbert Brázda
12 Dušan Ježík, Mgr.
22 Miloš Somorovský, Mgr.Prekreslime si svoje mesto.

Zisti, čo chceme prekresliť v ďalších mestských častiach.